SI | EN

Medicinsko pravo

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič strankam (zdravnikom, zobozdravnikom in pacientom) zagotavlja celovito podporo, strokovno pravno svetovanje in zastopanje na področju medicinskega prava.

Nina Pleterski Puharič je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom prof. dr. Damjana Korošca, diplomirala iz medicinskega kazenskega prava, z diplomsko nalogo z naslovom Privolitev v medicinski poseg in odgovornost za hujšo posledico

Za stranke Odvetniške pisarne Pleterski Puharič opravlja zlasti naslednje pravne storitve na področju medicinskega prava:

  • svetovanje glede privolitve v medicinski poseg in pojasnilne dolžnosti
  • svetovanje glede vsebinske ustreznosti in oblike obrazcev
  • uresničevanje pacientovih pravic v zdravstvu
  • svetovanje in zastopanje v postopkih glede zdravniških napak, odškodninske odgovornosti zdravnikov in zdravstvenih organizacij
  • zastopanje v odškodninskih postopkih
  • pridobivanje strokovnih (izvedenskih) mnenj za potrebe izvensodnega reševanja sporov
  • zastopanje v inšpekcijskih, sodnih in ostalih povezanih postopkih
  • vodenje mediacijskih postopkov in zastopanje v postopkih mediacije (glede zdravniških napak, odškodnin in drugih sporov s področja medicinskega prava)

 

Nazaj na pravna področja

Medicinsko pravo