SI | EN

Odvetnik odgovarja: Kaj je pismo o nameri?

Odvetnik za gospodarsko pravo stranki lahko pojasni, da je pismo o nameri ali angleško »letter of intent« (LOI ali LoI) pisna izjava ene izmed strank oziroma obeh strank (pogosto gospodarskih družb) glede nameravane sklenitve pravnega posla. Odvetnik za gospodarsko pravo ga strankam lahko pomaga sestaviti pred začetkom poslovnih pogovorov oziroma v fazi pogajanj, torej ko pogodba med strankami še ni formalno sklenjena. V praksi se pogosto uporablja v času, ko med strankami poteka pogajanje in usklajevanje.

Odvetnik odgovarja: Ali pismo o nameri stranke zavezuje?

Odvetnik za gospodarsko pravo se pogosto sreča z vprašanji strank, ali ju podpis takega dokumenta zavezuje.

Pismo o nameri je lahko pravno zavezujoče, če sta se stranki v njem dogovorili o bistvenih sestavinah; npr. če se stranki, ki želita skleniti prodajno pogodbo, dogovorita o predmetu pogodbe in kupnini.

Najpogosteje se stranke dogovorijo o: ključnih točkah kompleksnejše pogodbe; utrditvi dogovora o sklenitvi pogodbe, četudi še niso dogovorjene vse podrobnosti; javni razglasitvi, da sta stranki v fazi pogajanj, ipd.

Pismo o nameri je pravni institut, ki se je oblikoval v poslovni praksi in ga slovenski Obligacijski zakonik (v nadaljevanju: »OZ«) izrecno ne ureja. V praksi ima lahko pravno naravo ponudbe, predpogodbe ter celo pogodbe (če je v njem izraženo soglasje volj glede bistvenih sestavin pravnega posla).

Predpogodba je pogodba, s katero se prevzema obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba. Predpogodba stranki zavezuje, če vsebuje bistvene sestavine glavne pogodbe (prvi in tretji odstavek 33. člena OZ).

Ponudba je določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako da bi se z njegovim sprejemom pogodba lahko sklenila. Če sta pogodbeni stranki po doseženem soglasju o bistvenih sestavinah pogodbe pustili kakšne stranske točke za kasneje, se šteje pogodba za sklenjeno, stranske točke pa uredi, če sama pogodbenika ne dosežeta soglasja o njih, sodišče, ki pri tem upošteva prejšnja pogajanja, prakso vzpostavljeno med strankama in običaje (prvi in drugi odstavek 22. člena OZ).

Primera zapisov pisma o nameri za lažjo predstavo:

Spodaj podpisani … izjavljam, da sem pripravljen skleniti prodajno pogodbo z nasprotno stranko …

Spodaj podpisane stranke izražajo svojo pripravljenost, da pričnejo z vsemi aktivnostmi za sklenitev pogodbe o upravljanju …

 

*Zgornja objava je namenjena poenostavljeni predstavitvi določene aktualne pravne vsebine na področju gospodarsko pravo, ki so prilagojene razumevanju bralcev brez poglobljenega pravnega znanja. Objave ne zajemajo vseh podrobnosti posameznih pravnih vprašanj, zato se s konkretnim pravnim vprašanjem obrnite neposredno na pravnega strokovnjaka.

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.