SI | EN

Odvetnik na kratko o tehnologiji "Smart Contracts"

Odvetnik pogodbe razume kot klasičen pristop k poslovanju

Odvetniki se dobro zavedamo, da se v dinamičnem digitalnem svetu pojavljajo nove tehnologije, ki spreminjajo način, kako opravljamo posle. Ena izmed teh tehnologij so t.i. "Smart Contracts".

Toda ali so Smart Contracts (v dobesednem prevodu: "pametne pogodbe") res tako pametne? V tem zapisu bomo raziskali bistvo Smart Contracts in jih primerjali z običajnimi pogodbami.

Odvetnik bi lahko rekel, da tradicionalne pogodbe, ki so nam vsem dobro znane, predstavljajo osnovno orodje v poslovnem svetu. Gre za pisne ali ustne dogovore med strankami, ki določajo njihove pravice, obveznosti ter odgovornosti v okviru pravnega posla. Takšne pogodbe so običajno zapisane in vključujejo podrobnosti glede izpolnitve dogovora, plačil, dobav, rokov ter morebitnih sankcij ob kršitvah.

Smart Contracts: Digitalna revolucija v svetu pravnih dogovorov

Smart Contracts so inovativen in drugačen koncept, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov (Blockchain). Blockchain deluje kot neke vrste digitalna knjiga, v kateri se podatki zapišejo v bloke, ki se nato povežejo skupaj. To omogoča zanesljiv način sledenja transakcijam.

Pri Smart Contracts, namesto odvetnika, ki bi pripravil pogodbo, programerji ustvarijo kodo, ki določa pravila delovanja Smart Contract; kako se bodo izvajale različne akcije in reakcije ob izpolnitvi vnaprej določenih pogojev. Koda je zapisana v programskem jeziku, ki je združljiv s platformo veriženja blokov, na primer Solidity za Ethereum.

Vsak Smart Contract ima svoj vmesnik, skozi katerega sprejema vhodne podatke. Koda preveri, ali ti podatki ustrezajo vnaprej določenim pogojem. Ko so pogoji izpolnjeni, Smart Contract izvede ustrezno nalogo. Transakcije se izvajajo brez posrednikov, pri čemer udeleženci svojo vlogo potrdijo s kriptografskim podpisom. Klasično pogodbo bi stranke podpisale pisno, ali digitalno.

Ko Smart Contract opravi svojo nalogo, se ta rezultat shrani v enem od blokov na verigi. To pomeni, da se vsi dogovori, ki jih Smart Contracts izpolnijo, trajno zabeležijo in nikoli ne morejo biti izbrisani. To predstavlja ključno povezavo med Smart Contracts in tehnologijo Blockchain. S tem se omogoča varno in avtomatizirano izvajanje dogovorov ter nalog.

Smart Contracts v primerjavi z običajnimi pogodbami

Pri tradicionalnih pogodbah se stranke, pogosto s pomočjo odvetnikov, dogovorijo o pogojih, ki se zapišejo v besedilo pogodbe. Pri Smart Contracts pa so pogoji vnaprej določeni v kodi, ki jo pripravi programer. Stranke se ne usklajujejo neposredno glede besedila pogodbe, temveč sledijo kodeksom, ki so vključeni v Smart Contract.

Kar zadeva seznanjanje strank o pogojih Smart Contract, se tudi ta postopek razlikuje od običajnega. Pri običajnih pogodbah stranke preberejo in podpišejo fizično ali digitalno kopijo pogodbe, s čimer se strinjajo s pogoji. Pri Smart Contracts so pogoji že vnaprej integrirani v kodo. Pred izvedbo transakcije ali izpolnitvijo pogojev stranke običajno preverijo kodo Smart Contract, da se prepričajo o pravilni določitvi pogojev in razumejo, kaj se bo zgodilo ob njihovem izpolnjevanju.

Odvetnikov zaključek: Smart Contracts so korak naprej v digitalnem poslovanju

Medtem ko običajne pogodbe zahtevajo ročno izvedbo, Smart Contracts delujejo avtomatizirano. Osnova tradicionalnih pogodb je medsebojno zaupanje, medtem ko temeljijo  Smart Contracts na zaupanju v tehnologijo. Klasične pogodbe so bolj prilagodljive in se lahko, pogosto s pomočjo odvetnikov, individualno prilagajajo vsaki stranki ter vključujejo bolj kompleksne pogoje, medtem ko so Smart Contracts bolj omejeni na določene algoritme.

Skratka, pričakujemo lahko, da bodo v prihodnjih letih Smart Contracts še naprej preoblikovali ustaljen način poslovanja. Seveda pa s temi spremembami nastajajo tudi nova pravna vprašanja in izzivi, ki jih bo treba nasloviti v kontekstu te hitro napredujoče tehnologije.

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.