SI | EN

Odvetnik primerja klasično in parametrično zavarovanje

Nov pristop k obvladovanju tveganj

Odvetniki so v vsakodnevni praksi pogosto soočeni z vprašanji strank, kako pridobiti odškodnino v primeru škodnih dogodkov. V okviru obvladovanja tveganj in zagotavljanja finančne varnosti ima zavarovanje ključno vlogo pri zaščiti posameznikov in podjetij pred nepredvidenimi okoliščinami. Medtem ko so tradicionalne zavarovalne police že dolgo osnovna rešitev za obvladovanje tveganj, se v dobi digitalne preobrazbe pojavljajo inovativne alternative, kot je parametrično zavarovanje. V tem članku se osredotočamo na vprašanja, s katerimi se srečujejo odvetniki, glede prednosti in morebitnih slabosti parametričnega zavarovanja v primerjavi s klasičnim pristopom, ter raziskujemo povezavo parametričnega zavarovanja s pametnimi pogodbami (Smart Contracts).

Klasično zavarovanje: kratek pregled

Tradicionalno zavarovanje, kot ga poznamo, deluje na preprostem načelu: zavarovanci plačujejo premije zavarovalnicam, ki obljubijo zagotavljanje kritja za določene dogodke, opredeljene v polici. To kritje pogosto vključuje oceno dejanske izgube, ki jo je utrpel zavarovanec, ter ustrezno povračilo. Prilagodljivost klasičnega zavarovanja omogoča prilagajanje kritja različnim vidikom posameznikovega življenja, premoženja in zdravja.

Parametrično zavarovanje

Parametrično zavarovanje je revolucionarni pristop, ki si prizadeva poenostaviti postopek uveljavljanja zahtevkov in omogočiti hitrejše izplačilo v primeru predhodno določenih sprožilcev. Za razliko od tradicionalnega zavarovanja, kjer se zahtevki ocenjujejo na podlagi dejanske izgube, parametrično zavarovanje temelji na objektivnih, vnaprej določenih parametrih, kot so potresna dejavnost, količina padavin ali hitrost vetra. Ko ti parametri presežejo določen prag, postane zavarovanec upravičen do izplačila - ne glede na dejansko finančno izgubo. Odvetniki moramo na tem mestu poudariti, da je izguba lahko manjša, ali večja.

Ena najvidnejših prednosti parametričnega zavarovanja je hitrost reševanja zahtevkov. Izplačilo se sproži, ko se dosežejo predhodno določene vrednosti, kar pomeni, da je zahtevano izplačilo vezano na dejstvo, da se določen dogodek zgodi ali doseže specifično vrednost. Na primer, če bi imeli zavarovanje pred poplavami in bi kot mejno vrednost določili določeno višino vode, bi se izplačilo sprožilo ob dosegu te vrednosti ali njegovem preseganju. Ta hitri odziv je ključen, še posebej na območjih, ki so nagnjena k naravnim nesrečam. Poleg tega je parametrično zavarovanje mogoče prilagoditi specifičnim potrebam. Na primer, vinogradnik lahko izbere parametre, ki se nanašajo na zmrzal, ki lahko poškoduje pridelke.

Vloga pametnih pogodb (Smart Contracts)

Pred kratkim je bil na našem blogu že objavljen članek Odvetnik na kratko o tehnologiji "Smart Contracts", v katerem so bile predstavljene značilnosti t.i. pametnih pogodb. Parametrično zavarovanje pogosto uporablja pametne pogodbe - samoizvajajoče se pogodbe, kjer so pogoji sporazuma neposredno zapisani v kodi. Te pogodbe samodejno izvajajo postopek izplačil, ko so doseženi predhodno določeni parametri (npr.: količina vode, stopnja potresa, …). Ta avtomatizacija pripomore k večji preglednosti, zmanjšuje stroške in zagotavlja, da zavarovanci hitreje prejmejo svoje izplačilo.

Odvetnikov zaključek: parametrično zavarovanje je korak naprej v digitalnem poslovanju

Parametrično zavarovanje, s svojimi objektivnimi sprožilci in povezavo s pametnimi pogodbami, predstavlja napredno rešitev, ki lahko preseže poznane omejitve tradicionalnega zavarovanja. Prednost je opazna zlasti z vidika hitrih izplačil, ki se aktivirajo ob specifičnih vnaprej določenih parametrih. Na ta način lahko parametrično zavarovanje učinkovito dopolnjuje klasično zavarovanje.

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.