SI | EN

Pravni nasveti v okviru dneva brezplačne pravne pomoči, 19.12.2019

19.12.2019: Dan odvetniške pravne pomoči pro bono

Tudi v letošnjem letu bomo slovenski odvetniki in odvetnice (v nadaljevanju: odvetniki) organizirali vseslovensko akcijo brezplačne pravne pomoči, Dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Letos bomo odvetniki brezplačno pravno pomoč zagotavljali že deveto leto zapored.

Akcija odvetniške pravne pomoči pro bono bo potekala v četrtek, 19. 12. 2019, po vsej Sloveniji. Več.

Vljudno Vas prosimo, da upoštevate, da je zaradi lažje organizacije dela v Odvetniški pisarni Pleterski Puharič sestanek tudi na ta dan mogoč le na podlagi predhodnega telefonskega dogovora na tel. št.: 01 320 57 50 oz. po E-pošti: info@odvetnik-pp.si.

Brezplačna pravna pomoč bo zagotovljena zlasti v obliki ustnih pravnih nasvetov, namenjena pa je vsem tistim, ki si pravnih nasvetov odvetnikov drugače ne bi mogli zagotoviti.

Območni zbor odvetnikov Ljubljana bo nudenje pro bono pravne pomoči letos zagotavljal tudi v prostorih Mestne občine Ljubljana ter na mestnih avtobusih LPP v Ljubljani.

Pravni nasveti s področja družinskega in dednega prava

Po naših izkušnjah ljudje v času izvajanja akcije Dan odvetniške pravne pomoči pro bono najpogosteje iščejo pravne nasvete s področja družinskega, dednega, delovnega, odškodninskega in stvarnega prava.

Zelo zaželeni so pravni nasveti glede razvez zakonskih zvez, delitve skupnega premoženja, skrbništva ter stikov z otroci, kakor tudi v zvezi z višino preživnine. Odvetniki za družinsko pravo se v zadnjem času vse pogosteje srečujemo tudi z vprašanji o pogodbi o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, bolj znane kot ”predporočna” oziroma ”ženitna” pogodba ter z željo po vnaprej izraženi volji staršev, glede podelitve starševske skrbi. 

Odvetniki za dedno pravo strankam zagotavljamo pravne nasvete predvsem glede uveljavljanja nujnega deleža, sklepanje dednih dogovorov, uveljavljanja različnih pravic v zapuščinskem postopku. Nemalokrat odvetniki strankam dajemo tudi pravne nasvete v zvezi z vsebino pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali kakšne druge pogodbe civilnega prava z dednopravnim elementom.

Stvarno pravo in nepremičninsko pravo

Po naših izkušnjah so iskani tudi pravni nasveti s področja stvarnega in nepremičninskega prava.

Nemalokrat se stranke na nas obrnejo z vprašanji o določitvi nujne poti, ureditvi meje, motenju posesti, etažni lastnini, pridobivanju gradbenih dovoljenj in o legalizaciji črnih gradenj, o prepovedi imisij, …

Odvetniki za nepremičninsko pravo strankam svetujemo tudi glede vsebine, sklepanja, izvajanja in razvez najemnih pogodb ter jim nudimo pravne nasvete v zvezi z vsebino in sklepanjem prodajnih pogodb za nepremičnine. Strankam zagotavljamo vse potrebne informacije iz zemljiške knjige glede lastništva in (ne)obremenjenosti nepremičnin, kakor tudi informacije glede pridobivanja oziroma imetništva potrebnih dovoljenj.

Strankam zagotavljamo tudi pravne nasvete v postopkih delitve solastnine ter v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, ZVEtL-1.

 

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.