SI | EN

Upravno pravo in pravo javnih naročil

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič strankam zagotavlja celovito podporo, strokovno pravno svetovanje in zastopanje na področju upravnega prava, v upravnih sporih in v postopkih javnega naročanja.

  • pravno svetovanje ponudnikom in naročnikom
  • priprava vseh potrebnih dokumentov za postopke javnega naročanja
  • svetovanje glede finančnih zavarovanj (bančna garancija, kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menica, denarni depozit)
  • revizija javnih naročil
  • priprava pravno in formalno ustreznih ponudb
  • pravno svetovanje pri sklepanju in izvajanju pogodb (tudi s podizvajalci)
  • zastopanje v postopkih upravnih sporov in v postopkih s pravnimi sredstvi
  • zastopanje v prekrškovnih postopkih

 

Nazaj na pravna področja

Upravno pravo