SI | EN

Upravno pravo in pravo javnih naročil

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič strankam zagotavlja celovito podporo, strokovno pravno svetovanje in zastopanje na področju upravnega prava, v upravnih sporih in v postopkih javnega naročanja.

Odvetnik Rok Pleterski Puharič v postopkih javnega naročanja pripravlja vse potrebne dokumente za ponudnike ter naročnike ter jim svetuje glede revizije javnih naročil, kakor tudi glede sklepanja in izvajanja pogodb (tudi s podizvajalci). Je avtor znanstvenega članka v tuji strokovni reviji o Alternativnih oblikah reševanja sporov na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji.

Pravne storitve Odvetniške pisarne Pleterski Puharič na področju upravnega prava, upravnih sporov ter javnih naročil so zlasti:

  • pravno svetovanje ponudnikom in naročnikom
  • priprava vseh potrebnih dokumentov za postopke javnega naročanja
  • priprava podatkov za objavo statističnih podatkov javnih naročil na portalu javnih naročil,
  • svetovanje glede finančnih zavarovanj (bančna garancija, kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menica, denarni depozit)
  • revizija javnih naročil
  • priprava pravno in formalno ustreznih ponudb
  • pravno svetovanje pri sklepanju in izvajanju pogodb (tudi s podizvajalci)
  • zastopanje v postopkih upravnih sporov in v postopkih s pravnimi sredstvi
  • zastopanje v prekrškovnih postopkih

 

Nazaj na pravna področja

Upravno pravo

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.