SI | EN

Odvetnik odgovarja glede Nakupa nepremičnine

Posebnosti nepremičninskega prava 

Odvetniki za nepremičninsko pravo stranke, ki se odločajo za nakup nepremičnine, vedno opozorimo, kateri so tisti podatki, ki jih je zelo smiselno preveriti že pred sklenitvijo prodajne pogodbe za nepremičnino. Odvetnik lahko vpogleda v zemljiško knjigo, pridobi aktualne, po potrebi pa tudi zgodovinske zemljiškoknjižne izpiske. S pomočjo le-teh ugotovi, če je prodajalec nepremičnine, ki jo želite kupiti, tudi njen dejanski lastnik. Pravni strokovnjak vas lahko opozori tudi na morebitne obremenitve nepremičnine (hipoteke, zaznambe spora, zaznambe osebnih stanj, predkupne pravice ipd.), kar je najpogosteje razvidno že iz zemljiške knjige.

V primeru, da gre za kmetijsko zemljišče, vam odvetnik za nepremičninsko pravo svetuje, kaj vse je treba storiti pred prodajo. Odvetnik lahko za vas pridobi potrdilo o namenski rabi zemljišča, iz katerega je razvidno, če ima na nepremičnini občina ali država predkupno pravico. Če je temu tako, je potrebno pred prodajo pridobiti npr. soglasje občine ali ministrstva. V nekaterih primerih je potrebno od uprave za obrambo, na območju katere je zemljišče, pridobiti soglasje za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi ali zemljišči, ki so z občinskim prostorskim aktom namenjena za graditev objektov. V takih primerih je smiselno, da odvetnika vprašate tudi o trajanju takih postopkov. Včasih je potrebno pridobiti tudi izbrisno pobotnico od banke za izbris hipotek, ali pa je potrebno vložiti predlog za izbris starih hipotek.

Odvetnik za nepremičninsko pravo za stranke pripravlja različne pogodbe

Odvetnik za nepremičninsko pravo za stranke sestavlja in pregleduje različne pogodbe. Najpogosteje se odvetniki v praksi srečujejo s sestavljanjem najemnih pogodb, za katere je smiselno, da so sklenjene v neposredno izvršljivem notarskem zapisu. Odvetnik vas lahko opozori tudi na nadvse pomembno možnost pogodbene kazni ter na določila glede izredne odpovedi najemne pogodbe v primeru hujših kršitev.

Na področju prometa z nepremičninami odvetniki sestavljajo ter pregledujejo tudi prodajne pogodbe za nepremičnine, katerih obvezna sestavina je zemljiškoknjižno dovolilo. Zelo pomembno je, da slednje vsebuje vse bistvene sestavine. Razen tega se je z odvetnikom smiselno posvetovati tudi glede plačila are, glede možnosti obročnega plačila kupnine, glede pogodbene kazni, glede izročitve nepremičnine. Nemalokrat sodni spori v zvezi z nepremičninami izvirajo prav iz tega, ker pogodba ne predvideva vseh obveznosti strank, oziroma ker niso določeni roki za izpolnitev.

Prodajna pogodba za nepremičnino je sklenjena, kako poteka prepis?

Prodajalec nepremičnine je dolžan v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino pri pristojni davčni upravi vložiti prijavo za odmero davka na promet z nepremičninami. Prodajalec mora davek na promet z nepremičninami plačati v roku 30 dni po prejemu odločbe o odmeri. Izvod prodajne pogodbe z žigom davčnega organa, s katerim je potrjeno plačilo davka na promet z nepremičninami, mora biti zatem predložen notarju v overitev prodajalčevega podpisa, kar predstavlja podlago za vpis lastninske pravice novega lastnika v zemljiško knjigo.

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.