SI | EN

Novice

Spodnje objave so namenjene poenostavljeni predstavitvi določenih aktualnih pravnih vsebin, ki so prilagojene razumevanju bralcev brez poglobljenega pravnega znanja. Poleg strokovnih izrazov so uporabljeni tudi pogovorni izrazi. Objave ne zajemajo vseh podrobnosti posameznih pravnih vprašanj, zato se s konkretnim pravnim vprašanjem lahko kadarkoli obrnete neposredno na nas.

Odvetnik primerja klasično in parametrično zavarovanje

Odvetnik primerja klasično in parametrično zavarovanje

19.9.2023

Odvetniki so v vsakodnevni praksi pogosto soočeni z vprašanji strank, kako pridobiti odškodnino v primeru škodnih dogodkov. V okviru obvladovanja tveganj in zagotavljanja finančne varnosti ima zavarovanje ključno vlogo pri zaščiti posameznikov in podjetij pred nepredviden...

Odvetniki in digitalni svet: Družbena omrežja in digitalni mediji

Odvetniki in digitalni svet: Družbena omrežja in digitalni mediji

5.9.2023

Družbena omrežja, med katera spadajo priljubljene platforme kot so Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter in druge, so postale nepogrešljiv del sodobne digitalne družbe. To pa ne prinaša le novih možnosti komunikacije in ohranjanja stikov, temveč tudi številne pravne izzi...

Odvetnik na kratko o tehnologiji "Smart Contracts"

Odvetnik na kratko o tehnologiji "Smart Contracts"

29.8.2023

Odvetniki se dobro zavedamo, da se v dinamičnem digitalnem svetu pojavljajo nove tehnologije, ki spreminjajo način, kako opravljamo posle. Ena izmed teh tehnologij so t.i. "Smart Contracts".Toda ali so Smart Contracts (v dobesednem prevodu: "pametne pogodbe") res tako pametne? V tem zapisu bomo razi...

Aktualno: Objava članka naše odvetnice

Aktualno: Objava članka naše odvetnice

26.4.2021

Z veseljem vas obveščamo, da je naša odvetnica Nina Pleterski Puharič, prispevala pomemben članek k pravni razpravi. Njen raziskovalni članek z naslovom "Premoženjskopravne posledice sklenitve zakonske zveze" je bil objavljen v ugledni slovenski akademski in strokovni reviji "Podjetje in delo" natan...

Članek naše odvetnice: Digitalni odtis otroka in odgovornost staršev

Članek naše odvetnice: Digitalni odtis otroka in odgovornost staršev

9.3.2021

Z veseljem sporočamo, da je naša odvetnica Nina Pleterski Puharič, prispevala pomembno vsebino pravni razpravi. Njen znanstveni članek z naslovom "Digitalni odtis otroka in odgovornost staršev" je bil objavljen v reviji Dignitas: Slovenski zbornik za človekove pravice, številka...

Odvetnik pojasnjuje bistvo Pogodbe o nerazkritju informacij (NDA)

Odvetnik pojasnjuje bistvo Pogodbe o nerazkritju informacij (NDA)

20.1.2021

Odvetniki se pogosto srečamo z vprašanjem smislenosti priprave oz. podpisa t.i. NDA.NDA oziroma dogovor o nerazkritju informacij, sporazum o zaupnosti, pogodba o nerazkrivanju poslovne skrivnosti, ipd. je pogodba, s katero se ena stranka drugi zaveže, da ne bo uporabila ali kakorkoli razkrila...

Odvetnik odgovarja: Kaj je pismo o nameri?

Odvetnik odgovarja: Kaj je pismo o nameri?

12.1.2021

Odvetnik za gospodarsko pravo stranki lahko pojasni, da je pismo o nameri ali angleško »letter of intent« (LOI ali LoI) pisna izjava ene izmed strank oziroma obeh strank (pogosto gospodarskih družb) glede nameravane sklenitve pravnega posla. Odvetnik za gospodarsko pravo ga s...

Odvetnik odgovarja: Stečaj nad gospodarsko družbo, kaj zdaj?

Odvetnik odgovarja: Stečaj nad gospodarsko družbo, kaj zdaj?

23.11.2020

Odvetniki ugotavljamo, da se v zadnjem času na našo odvetniško pisarno, ki strankam zagotavlja tudi svetovanje s področja gospodarskega prava, stranke še pogosteje obračajo z vprašanji, kaj lahko storijo, če se nad »podjetjem« (t. j. nad gospodarsko družbo), s...

Odvetnik Rok Pleterski Puharič o vplivu ustanovitve pokrajin

Odvetnik Rok Pleterski Puharič o vplivu ustanovitve pokrajin

13.10.2020

Na nedavni seji strokovne skupine za pripravo obsežnega svežnja pokrajinske zakonodaje je odvetnik Rok Pleterski Puharič predstavil pomembno upravno-pravno vprašanje, in sicer vpliv ustanovitve pokrajin na črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Seja je potekala v petek, 9. oktobra 2020, v dvorani D...

Odvetnica Nina Pleterski Puharič sedaj tudi mediatorka

Odvetnica Nina Pleterski Puharič sedaj tudi mediatorka

23.6.2020

Z veseljem vas obveščamo, da je bila naša odvetnica Nina Pleterski Puharič kot mediatorka uvrščena na:listo zunanjih izvajalcev mediacije v družinskih sporih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter nalisto mediatorjev pri Mediacijskem centru Odvetni&s...

Odvetnik pojasnjuje bistvo Najemne pogodbe za stanovanje

Odvetnik pojasnjuje bistvo Najemne pogodbe za stanovanje

23.6.2020

Odvetnik se v praksi pogosto sreča z vprašanji, ki zadevajo Najemno pogodbo. Oddajanje nepremičnine se praviloma začne z objavo oglasa, v katerega je ponavadi že vključena cena mesečne najemnine ter drugi podatki o nepremičnini, ki so za najemnika pomembni (npr. velikost in lega stanovanja, a...

Odvetnik za dedno pravo o dedovanju

Odvetnik za dedno pravo o dedovanju

23.6.2020

Odvetnik za dedno pravo se pogosto sreča z vprašanji o (ne)veljavnosti oz. (ne)obstoju oporoke. Zakon o dedovanju določa, da zapuščina po zapustniku na njegove dediče preide v trenutku njegove smrti. Dediči lahko po zapustniku dedujejo na podlagi zakona ali na podlagi oporoke.Vsak lahk...

Odvetnik glede odpovedi delovnega razmerja

Odvetnik glede odpovedi delovnega razmerja

1.4.2020

Odvetniki za delovno pravo ugotavljamo, da se stranke na nas vsakodnevno obračajo z vprašanji s področja delovnega prava. Veliko vprašanj se tiče pravic in obveznosti, ki izvirajo iz delovnih razmerij, zlasti pa pravic in obveznosti ob prenehanju delovnega razmerja.V nadaljevanju navaj...

Odvetnik pojasnjuje bistvo Darilne pogodbe

Odvetnik pojasnjuje bistvo Darilne pogodbe

13.1.2020

Odvetnik se v praksi pogosto sreča z vprašanji glede darilne pogodbe. Darilna pogodba je pogodba, s katero se oseba, ki želi nekaj podariti (darovalec oz. darovalka; v nadaljevanju: darovalec) zaveže na drugo osebo, ki želi podarjeno sprejeti (obdarjenca oz. obdarjenko; v nadaljevanju: obdarj...

Odvetnik odgovarja glede Nakupa nepremičnine

Odvetnik odgovarja glede Nakupa nepremičnine

11.12.2019

Odvetniki za nepremičninsko pravostranke, ki se odločajo za nakup nepremičnine, vedno opozorimo, kateri so tisti podatki, ki jih je zelo smiselno preveriti že pred sklenitvijo prodajne pogodbe za nepremičnino. Odvetnik lahko vpogleda v zemljiško knjigo, pridobi aktualne, po potrebi pa tudi zg...

Odvetnik za delovno pravo odgovarja

Odvetnik za delovno pravo odgovarja

30.10.2019

V spodnjem besedilu navajamo poenostavljene odgovore odvetnika za delovno pravo na nekatera vprašanja, s katerimi smo se srečali v praksi na področju delovnega prava. Spodnji odgovori odvetnika so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od Vašega primera.Odvetnik, lepo prosim...

Mediacija v Odvetniški pisarni Pleterski Puharič

Mediacija v Odvetniški pisarni Pleterski Puharič

15.10.2019

Odvetniki naše odvetniške pisarne našim cenjenim strankam zagotavljamo celoten nabor informacij in storitev, povezanih z mediacijo. Več.Odvetnik oziroma odvetnica (v nadaljevanju: odvetnik) se lahko mediacije udeležuje kot pooblaščenec (pooblaščenka) stranke, v med...

Odvetnik za dedno pravo odgovarja

Odvetnik za dedno pravo odgovarja

3.10.2019

Odvetnik za dedno pravo se pogosto srečuje z najrazličnejšimi vprašanji, vezanimi na uveljavljanje nujnega deleža.V spodnjem besedilu navajamo poenostavljene odgovore odvetnika za dedno pravo na nekatera vprašanja, s katerimi smo se srečali v praksi na področju dedovanja. Odgovo...

Odvetnik Rok Pleterski Puharič v Paragrafu številka 1

Odvetnik Rok Pleterski Puharič v Paragrafu številka 1

10.7.2019

Ob 150-letnici Odvetniške zbornice Slovenije je bil posnet dokumentarni film z naslovom Paragraf številka 1; 150 let neodvisnega odvetništva na Slovenskem. Film je bil predvajan na TV Slo 2, v njem pa se pojavi tudi naš odvetnik Rok Pleterski Puharič.Dokumentarni film v p...

Objava članka našega odvetnika v strokovni arbitražni reviji

Objava članka našega odvetnika v strokovni arbitražni reviji

27.6.2019

Z veseljem vas obveščamo, da je bil znanstveni prispevek z naslovom Alternativne oblike reševanja sporov na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji, ki ga je pripravil naš odvetnik Rok Pleterski Puharič, objavljen v romunski arbitražni reviji Revista Română de Arbitraj...

Delovno pravo: Odvetnik pregleduje pogodbe o zaposlitvi

Delovno pravo: Odvetnik pregleduje pogodbe o zaposlitvi

27.6.2019

Odvetnik za delovno pravo in pravo socialne varnosti strankam svetuje glede urejanja delovno-pravnih razmerij, zanje sestavlja in pregleduje pogodbe ter jih v primeru sporov zastopa na sodiščih in v ostalih postopkih. Več.Odvetnik se pogosto znajde v situaciji, ko se stranka nanj obrne z vpra...

Odvetnik odgovarja glede odškodnine

Odvetnik odgovarja glede odškodnine

20.6.2019

Odvetnik na področju odškodninskega prava za stranke najpogosteje sestavlja zahtevke, opomine pred tožbo ter tožbe.Odškodnina osebi pripada, če so izpolnjene temeljne predpostavke odškodninske odgovornosti:škoda;nedovoljeno (nedopustno) ravnanje povzročitelja ali njegove...

Odvetnik odgovarja: Kaj je predporočna pogodba?

Odvetnik odgovarja: Kaj je predporočna pogodba?

6.5.2019

Odvetniki v zadnjem času dobivamo veliko vprašanj o tem, kakšne novosti prinaša novi Družinski zakonik. Od 15.4.2019, ko se je začel uporabljati novi Družinski zakonik (DZ), je veliko govora tudi o tem, kdaj in kako se lahko sklene t.i. »predporočna pogodba«, kar več...

Odvetnik o spremembah, ki jih prinaša Družinski zakonik (DZ)

Odvetnik o spremembah, ki jih prinaša Družinski zakonik (DZ)

6.5.2019

Odvetniki se v praksi vedno pogosteje srečujemo z vprašanji glede novega družinskega zakonika. Novi Družinski zakonik (DZ), ki je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), uvodoma prinaša širšo definicijo družine. Družina je sedaj tudi življe...

Odvetnik odgovarja: Kako uveljaviti nujni delež?

Odvetnik odgovarja: Kako uveljaviti nujni delež?

6.5.2019

Odvetnik za dedno pravo se pogosto sreča z vprašanji glede nujnega deleža. Oporočitelj oziroma oporočiteljica (v nadaljevanju: oporočitelj) v svoji oporoki izrazi svojo voljo glede delitve svojega premoženja med svoje dediče. V oporoki določi enega ali več dedičev, ki dedujejo vse njegovo pre...

Odvetnik za dedno pravo glede razpolaganja s premoženjem

Odvetnik za dedno pravo glede razpolaganja s premoženjem

6.5.2019

Odvetnik za dedno pravo je strankam na voljo za vsa vprašanja glede dedovanja. Med drugim lahko strankam pojasni, da pokojnikova (pokojničina, v nadaljevanju: pokojnikova) zapuščina po Zakonu o dedovanju (ZD) na njegove dediče preide (najkasneje) v trenutku njegove smrti. Splošn...

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič:  dedno pravo

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič: dedno pravo

6.5.2019

Marsikdo je mnenja, da se je na odvetnika za dedno pravo potrebno obrniti, če pride do tožbe, ki izvira iz zapuščinskega postopka. Dejstvo pa je, da se premoženjsko-pravna razmerja lahko učinkovito ureja še v času življenja. Odvetnik za dedovanje lahko stranke tudi zastopa v zapu&scaro...