SI | EN

Novice

Spodnje objave so namenjene poenostavljeni predstavitvi določenih aktualnih pravnih vsebin, ki so prilagojene razumevanju bralcev brez poglobljenega pravnega znanja. Poleg strokovnih izrazov so uporabljeni tudi pogovorni izrazi. Objave ne zajemajo vseh podrobnosti posameznih pravnih vprašanj, zato se s konkretnim pravnim vprašanjem lahko kadarkoli obrnete neposredno na nas.

Odvetnik za dedno pravo odgovarja

Odvetnik za dedno pravo odgovarja

3.10.2019

Zapuščinski postopek: nujni delež, dedovanje dolgov V spodnjem besedilu navajamo poenostavljene odgovore odvetnika za dedno pravo na nekatera vprašanja, s katerimi smo se srečali v praksi na področju dedovanja. Odgovori so informativne narave in se lahko od primera do primera razl...

Odvetnik Rok Pleterski Puharič v Paragrafu številka 1

Odvetnik Rok Pleterski Puharič v Paragrafu številka 1

10.7.2019

Ob 150-letnici Odvetniške zbornice Slovenije je bil posnet dokumentarni film z naslovom Paragraf številka 1; 150 let neodvisnega odvetništva na Slovenskem.Film je bil predvajan na TV Slo 2, v njem pa se pojavi tudi naš odvetnik Rok Pleterski Puharič (na sliki je zaslonski posnetek izseka iz filma).&...

Objava članka našega odvetnika

Objava članka našega odvetnika

27.6.2019

Z veseljem vas obveščamo, da je bil v romunski arbitražni reviji Revista Română de Arbitraj objavljen članek našega odvetnika Roka Pleterskega Puhariča z naslovom Alternativne oblike reševanja sporov na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v Slov...

Delovno pravo: odvetnik pregleduje pogodbe o zaposlitvi

Delovno pravo: odvetnik pregleduje pogodbe o zaposlitvi

27.6.2019

Odvetnik za delovno pravo in pravo socialne varnosti strankam svetuje glede urejanja delovno-pravnih razmerij, zanje sestavlja in pregleduje pogodbe ter jih v primeru sporov zastopa na sodiščih in v ostalih postopkih. Več.Odvetnik se pogosto znajde v situaciji, ko se stranka nanj obrne z vprašanjem,...

Odškodnina: kdaj, zakaj in od koga mi pripada?

Odškodnina: kdaj, zakaj in od koga mi pripada?

20.6.2019

Odvetnik na področju odškodninskega prava za stranke najpogosteje sestavlja zahtevke, opomine pred tožbo ter tožbe.Odškodnina osebi pripada, če so izpolnjene temeljne predpostavke odškodninske odgovornosti:škoda;nedovoljeno (nedopustno) ravnanje povzročitelja ali njegove stvari;vzročna zveza med ned...

Predporočna pogodba; urejanje premoženjskih razmerij zakoncev

Predporočna pogodba; urejanje premoženjskih razmerij zakoncev

6.5.2019

Od 15.4.2019, ko se je začel uporabljati novi Družinski zakonik (DZ), je veliko govora o tem, kdaj in kako se lahko sklene t.i. »predporočna pogodba«, kar večina enači s t.i. »prenup« (prenuptial agreement). Izraz »predporočna pogodba« pri nas ni vedno povsem ustrezen.Družinski zakonik v 85. členu g...

Družinsko pravo: spremembe, ki jih prinaša Družinski zakonik (DZ)

Družinsko pravo: spremembe, ki jih prinaša Družinski zakonik (DZ)

6.5.2019

Novi Družinski zakonik (DZ), ki je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), uvodoma prinaša širšo definicijo družine. Družina je sedaj tudi življenjska skupnost otroka, ne glede na njegovo starost, z enim (ali kot prej, z obema) staršem ali drugo...

Nujni dediči: kako uveljaviti nujni delež

Nujni dediči: kako uveljaviti nujni delež

6.5.2019

Oporočitelj oziroma oporočiteljica (v nadaljevanju: oporočitelj) v svoji oporoki izrazi svojo voljo glede delitve svojega premoženja med svoje dediče. V oporoki določi enega ali več dedičev, ki dedujejo vse njegovo premoženje ali glede na celoto določen del premoženja. Zakon o dedovanju (ZD) to opor...

Dedno pravo: razpolaganje s premoženjem

Dedno pravo: razpolaganje s premoženjem

6.5.2019

Pokojnikova (pokojničina, v nadaljevanju: pokojnikova) zapuščina po Zakonu o dedovanju (ZD) na njegove dediče preide (najkasneje) v trenutku njegove smrti. Splošno znano je, da v zapuščinskih postopkih zelo pogosto prihaja do najrazličnejših sporov, saj ko nastopi dedovanje, dedič podeduje nekaj, če...

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič:  dedno pravo

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič: dedno pravo

6.5.2019

Marsikdo je mnenja, da se je na odvetnika potrebno obrniti, če pride do tožbe, ki izvira iz zapuščinskega postopka. Dejstvo pa je, da se premoženjsko-pravna razmerja lahko učinkovito ureja še v času življenja. Odvetnik lahko stranke tudi zastopa v zapuščinskem postopku ter v s tem povezanih pravdnih...