SI | EN

Novice

Spodnje objave so namenjene poenostavljeni predstavitvi določenih aktualnih pravnih vsebin, ki so prilagojene razumevanju bralcev brez poglobljenega pravnega znanja. Poleg strokovnih izrazov so uporabljeni tudi pogovorni izrazi. Objave ne zajemajo vseh podrobnosti posameznih pravnih vprašanj, zato se s konkretnim pravnim vprašanjem lahko kadarkoli obrnete neposredno na nas.

Aktualno: Objava članka naše odvetnice

Aktualno: Objava članka naše odvetnice

26.4.2021

Z veseljem vas obveščamo, da je bil v strokovni reviji Podjetje in delo, letnik 2021, št. 2, 1. 4. 2021, objavljen članek naše odvetnice Nine Pleterski Puharič, z naslovom Premoženjskopravne posledice sklenitve zakonske zveze. 

Objava članka naše odvetnice

Objava članka naše odvetnice

9.3.2021

Z veseljem vas obveščamo, da je bil v strokovni reviji Dignitas: Slovenska revija za človekove pravice, št. 87-88, l. 2020, objavljen članek naše odvetnice Nine Pleterski Puharič, z naslovom Digitalni odtis otroka in odškodninska odgovornost staršev. 

Gospodarsko pravo: Pogodba o nerazkritju informacij (Non disclosure agreement – NDA)

Gospodarsko pravo: Pogodba o nerazkritju informacij (Non disclosure agreement – NDA)

20.1.2021

Zakaj skleniti Non disclosure agreement – NDA? Pogodba oziroma dogovor o nerazkritju informacij, sporazum o zaupnosti, pogodba o nerazkrivanju poslovne skrivnosti, ipd. je pogodba, s katero se ena stranka drugi zaveže, da ne bo uporabila ali kakorkoli razkrila podatkov, ki ji jih bo posredoval...

Gospodarsko pravo: kaj je pismo o nameri?

Gospodarsko pravo: kaj je pismo o nameri?

12.1.2021

Pismo o nameri ali angleško »letter of intent« (LOI ali LoI) je pisna izjava ene izmed strank oziroma obeh strank (pogosto gospodarskih družb) glede nameravane sklenitve pravnega posla. Odvetnik za gospodarsko pravo ga strankam lahko pomaga sestaviti pred začetkom poslovnih pogovorov oziroma v fazi...

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič vam želi zdravo 2021

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič vam želi zdravo 2021

24.12.2020

Cenjenim strankam Odvetniške pisarne Pleterski Puharič želimo mirne in prijetne praznike ter nadvse zdravo, srečno in uspešno novo leto 2021!

Stečaj nad gospodarsko družbo, kaj zdaj?

Stečaj nad gospodarsko družbo, kaj zdaj?

23.11.2020

V zadnjem času se stranke na našo odvetniško pisarno, ki strankam zagotavlja tudi svetovanje s področja gospodarskega prava, še pogosteje obračajo z vprašanji, kaj lahko storijo, če se nad »podjetjem« (t. j. nad gospodarsko družbo), s katerim (t. j. katero) sodelujejo, začne stečajni postopek, kje s...

Vpliv ustanovitve pokrajin na črpanje evropskih sredstev

Vpliv ustanovitve pokrajin na črpanje evropskih sredstev

13.10.2020

Rok Pleterski Puharič je na seji strokovne skupine za pripravo obsežnega svežnja pokrajinske zakonodaje  predstavil vpliv ustanovitve pokrajin na črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Seja je potekala v dvorani Državnega sveta.Posnetek seje si lahko ogledate tu.Več o vsebini seje ter gal...

Nina Pleterski Puharič - uvrstitev na listi mediatorjev

Nina Pleterski Puharič - uvrstitev na listi mediatorjev

23.6.2020

Z veseljem vas obveščamo, da je bila Nina Pleterski Puharič kot mediatorka uvrščena na:listo zunanjih izvajalcev mediacije v družinskih sporih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter nalisto mediatorjev pri Mediacijskem centru Odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slov...

Najemna pogodba za stanovanje

Najemna pogodba za stanovanje

23.6.2020

Oddajanje nepremičnine se praviloma začne z objavo oglasa, v katerega je ponavadi že vključena cena mesečne najemnine ter drugi podatki o nepremičnini, ki so za najemnika pomembni (npr. velikost in lega stanovanja, ali se oddaja kratkoročno ali dolgoročno, ipd.).Najemna pogodba za stanovanje, ki ni...

Dedovanje

Dedovanje

23.6.2020

Zakon o dedovanju določa, da zapuščina po zapustniku na njegove dediče preide v trenutku njegove smrti. Dediči lahko po zapustniku dedujejo na podlagi zakona ali na podlagi oporoke.Vsak lahko v svoji oporoki svobodno odloča o usodi svojega premoženja po smrti ter določi enega ali več dedičev....

Aktualno: odpoved delovnega razmerja

Aktualno: odpoved delovnega razmerja

1.4.2020

Katere pravice lahko delavec uveljavlja ob odpovedi delovnega razmerja iz poslovnega razloga?V situaciji, v kateri smo se znašli, se stranke na nas vsakodnevno obračajo z vprašanji s področja delovnega prava. Veliko vprašanj se tiče pravic in obveznosti, ki izvirajo iz delovnih razmerij, zlasti pa p...

Darilna pogodba

Darilna pogodba

13.1.2020

Darilna pogodba: kdaj jo sklepamo in na kaj moramo biti pozorni?Darilna pogodba je pogodba, s katero se oseba, ki želi nekaj podariti (darovalec oz. darovalka; v nadaljevanju: darovalec) zaveže na drugo osebo, ki želi podarjeno sprejeti (obdarjenca oz. obdarjenko; v nadaljevanju: obdarjenca), neodpl...

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič vam želi srečno 2020

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič vam želi srečno 2020

23.12.2019

Cenjenim strankam Odvetniške pisarne Pleterski Puharič želimo lepe praznike ter nadvse zdravo, srečno in uspešno Novo leto 2020!

Nakup nepremičnine

Nakup nepremičnine

11.12.2019

Kaj je smiselno preveriti pred nakupom nepremičnine?Odvetniki za nepremičninsko pravo stranke, ki se odločajo za nakup nepremičnine, vedno opozorimo, kateri so tisti podatki, ki jih je zelo smiselno preveriti že pred sklenitvijo prodajne pogodbe za nepremičnino. Odvetnik lahko vpogleda v zemljiško k...

Odvetnik za delovno pravo odgovarja

Odvetnik za delovno pravo odgovarja

30.10.2019

Opozorilo pred redno odpovedjo V spodnjem besedilu navajamo poenostavljene odgovore odvetnika za delovno pravo na nekatera vprašanja, s katerimi smo se srečali v praksi na področju delovnega prava. Spodnji odgovori odvetnika so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od Vašega primera.V sl...

Mediation at Pleterski Puharič Law Firm

Mediation at Pleterski Puharič Law Firm

15.10.2019

At our law firm, we also provide our clients with all the mediation related services and information they need. More.An attorney may participate in the mediation under client's power of attorney (POA) as an authorized person. An attorney may also undertake appropriate training for mediators. In this...

Mediacija v Odvetniški pisarni Pleterski Puharič

Mediacija v Odvetniški pisarni Pleterski Puharič

15.10.2019

V naši odvetniški pisarni našim strankam zagotavljamo vse potrebne informacije in storitve v zvezi z mediacijo. Več.Odvetnik oziroma odvetnica (v nadaljevanju: odvetnik) se lahko mediacije udeležuje kot pooblaščenec (pooblaščenka) stranke, lahko pa opravi tudi ustrezno izobraževanje za mediatorje. T...

Odvetnik za dedno pravo odgovarja

Odvetnik za dedno pravo odgovarja

3.10.2019

Zapuščinski postopek: nujni delež, dedovanje dolgov V spodnjem besedilu navajamo poenostavljene odgovore odvetnika za dedno pravo na nekatera vprašanja, s katerimi smo se srečali v praksi na področju dedovanja. Odgovori so informativne narave in se lahko od primera do primera razl...

Odvetnik Rok Pleterski Puharič v Paragrafu številka 1

Odvetnik Rok Pleterski Puharič v Paragrafu številka 1

10.7.2019

Ob 150-letnici Odvetniške zbornice Slovenije je bil posnet dokumentarni film z naslovom Paragraf številka 1; 150 let neodvisnega odvetništva na Slovenskem.Film je bil predvajan na TV Slo 2, v njem pa se pojavi tudi naš odvetnik Rok Pleterski Puharič (na sliki je zaslonski posnetek izseka iz filma).&...

Objava članka našega odvetnika

Objava članka našega odvetnika

27.6.2019

Z veseljem vas obveščamo, da je bil v romunski arbitražni reviji Revista Română de Arbitraj objavljen članek našega odvetnika Roka Pleterskega Puhariča z naslovom Alternativne oblike reševanja sporov na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji (založnik Wolters Klu...

Delovno pravo: odvetnik pregleduje pogodbe o zaposlitvi

Delovno pravo: odvetnik pregleduje pogodbe o zaposlitvi

27.6.2019

Odvetnik za delovno pravo in pravo socialne varnosti strankam svetuje glede urejanja delovno-pravnih razmerij, zanje sestavlja in pregleduje pogodbe ter jih v primeru sporov zastopa na sodiščih in v ostalih postopkih. Več.Odvetnik se pogosto znajde v situaciji, ko se stranka nanj obrne z vpra...

Odškodnina: kdaj, zakaj in od koga mi pripada?

Odškodnina: kdaj, zakaj in od koga mi pripada?

20.6.2019

Odvetnik na področju odškodninskega prava za stranke najpogosteje sestavlja zahtevke, opomine pred tožbo ter tožbe.Odškodnina osebi pripada, če so izpolnjene temeljne predpostavke odškodninske odgovornosti:škoda;nedovoljeno (nedopustno) ravnanje povzročitelja ali njegove...

Predporočna pogodba; urejanje premoženjskih razmerij zakoncev

Predporočna pogodba; urejanje premoženjskih razmerij zakoncev

6.5.2019

Od 15.4.2019, ko se je začel uporabljati novi Družinski zakonik (DZ), je veliko govora o tem, kdaj in kako se lahko sklene t.i. »predporočna pogodba«, kar večina enači s t.i. »prenup« (prenuptial agreement). Izraz »predporočna pogodba« pri nas ni vedno povsem ustrezen.Družinski zakonik je prinesel n...

Družinsko pravo: spremembe, ki jih prinaša Družinski zakonik (DZ)

Družinsko pravo: spremembe, ki jih prinaša Družinski zakonik (DZ)

6.5.2019

Novi Družinski zakonik (DZ), ki je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), uvodoma prinaša širšo definicijo družine. Družina je sedaj tudi življenjska skupnost otroka, ne glede na njegovo starost, z enim (ali kot prej, z obema) staršem ali drugo odraslo osebo, če ima sledn...

Nujni dediči: kako uveljaviti nujni delež

Nujni dediči: kako uveljaviti nujni delež

6.5.2019

Oporočitelj oziroma oporočiteljica (v nadaljevanju: oporočitelj) v svoji oporoki izrazi svojo voljo glede delitve svojega premoženja med svoje dediče. V oporoki določi enega ali več dedičev, ki dedujejo vse njegovo premoženje ali glede na celoto določen del premoženja. Zakon o dedovanju (ZD) to opor...

Dedno pravo: razpolaganje s premoženjem

Dedno pravo: razpolaganje s premoženjem

6.5.2019

Pokojnikova (pokojničina, v nadaljevanju: pokojnikova) zapuščina po Zakonu o dedovanju (ZD) na njegove dediče preide (najkasneje) v trenutku njegove smrti. Splošno znano je, da v zapuščinskih postopkih zelo pogosto prihaja do najrazličnejših sporov, saj ko nastopi dedovan...

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič:  dedno pravo

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič: dedno pravo

6.5.2019

Marsikdo je mnenja, da se je na odvetnika potrebno obrniti, če pride do tožbe, ki izvira iz zapuščinskega postopka. Dejstvo pa je, da se premoženjsko-pravna razmerja lahko učinkovito ureja še v času življenja. Odvetnik lahko stranke tudi zastopa v zapuščinskem postopku ter v s t...