SI | EN

Novice

Spodnje objave so namenjene poenostavljeni predstavitvi določenih aktualnih pravnih vsebin, ki so prilagojene razumevanju bralcev brez poglobljenega pravnega znanja. Poleg strokovnih izrazov so uporabljeni tudi pogovorni izrazi. Objave ne zajemajo vseh podrobnosti posameznih pravnih vprašanj, zato se s konkretnim pravnim vprašanjem lahko kadarkoli obrnete neposredno na nas.

Odvetnik kot mediator na delovnem mestu

Odvetnik kot mediator na delovnem mestu

20.5.2024

Mediacija na delovnem mestu: kako vam lahko odvetnik pomaga V sodobnem svetu, kjer se v tekmovalnem in zmeraj bolj digitaliziranem delovnem okolju pogosto pojavljajo konflikti med zaposlenimi, je mediacija postala ključno orodje za reševanje sporov. Odvetnik, ki obvlada mediacijo, lahko...

Odvetnik na posvetu o ustanavljanju pokrajin

Odvetnik na posvetu o ustanavljanju pokrajin

29.2.2024

Odvetnik Rok Pleterski Puharič je na seji strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, 9. oktobra 2020, v dvorani Državnega sveta, v preteklosti že predstavil vpliv ustanovitve pokrajin na črpanje evropskih sredstev. Prispevek našega odvetnika je bil zatem tudi objavljen v zborniku D...

Voščilo Odvetniške pisarne Pleterski Puharič

Voščilo Odvetniške pisarne Pleterski Puharič

19.12.2023

Zdravo in srečno 2024!Ob zaključku leta se cenjenim strankam Odvetniške pisarne Pleterski Puharič iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje ter uspešno poslovno sodelovanje.V prihajajočem letu vam želimo obilo zdravja, poslovnih dosežkov in osebnega zadovoljstva.***Healthy and happy 2024!As the year...

Dedno pravo: Ali so nečaki in nečakinje nujni dediči?

Dedno pravo: Ali so nečaki in nečakinje nujni dediči?

12.12.2023

Odvetnik za dedovanje odgovarja: Ali nečakinjam in nečakom pripada nujni delež?Na odvetnika za dedno pravo se stranke pogosto obrnejo z vprašanji glede poteka zapuščinskega postopka, oporočnega dedovanja, pa tudi glede nujnega deleža; kdo so nujni dediči, koliko znaša nujni delež, kdaj in kako ga uv...

Delovno pravo: Katere spremembe prinaša novela ZDR-1D

Delovno pravo: Katere spremembe prinaša novela ZDR-1D

30.11.2023

Poleg odmevnih sprememb in dopolnitev Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), odvetniki za delovno pravo stranke opozarjajo tudi na spremembe, ki jih prinaša Novela ZDR-1D. Državni zbor RS je 7. 11. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDR-1 (»novela ZDR-1«), obj...

Odvetnik za delovno pravo o spremembah zakonodaje: ZEPDSV

Odvetnik za delovno pravo o spremembah zakonodaje: ZEPDSV

29.11.2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki je začel veljati 20. maja 2023 in se je začel uporabljati šest mesecev kasneje, torej 20. novembra 2023, prinaša podrobnejše zahteve glede vodenja evidenc o izrabi delovnega časa in tako delodaj...

Vloga odvetnika pri uporabi umetne inteligence (AI) v podjetjih

Vloga odvetnika pri uporabi umetne inteligence (AI) v podjetjih

18.10.2023

Predstavljajte si globalno podjetje v proizvodni industriji, ki uporablja umetno inteligenco (AI) za avtomatizacijo svoje proizvodne linije. S pomočjo AI lahko sledijo proizvodnji v realnem času, napovedujejo vzdrževalna dela na strojih in optimizirajo proizvodne procese za povečanje učinkovitosti....

Nasveti odvetnika za dedovanje: Kako sestaviti oporoko

Nasveti odvetnika za dedovanje: Kako sestaviti oporoko

17.10.2023

Kaj je treba upoštevati pri pripravi oporoke?Odvetnik za dedno pravo se pogosto sreča z dedno-pravnimi vprašanji, kot na primer: Koliko znaša nujni delež oziroma kako ga uveljaviti; ali se lahko premoženje med potomce ter ostale razdeli še kako drugače kot z oporoko; kako enega izmed dedičev izključ...

Odvetnik za delovno pravo: Značilnosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Odvetnik za delovno pravo: Značilnosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas

27.9.2023

Delovno pravo v Sloveniji: Pogodba o zaposlitvi za določen časPogodba o zaposlitvi je temeljni pravni akt, ki ureja delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. V Sloveniji to ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za nedoločen čas ali za določen čas.Pogosto...

Odvetnik primerja klasično in parametrično zavarovanje

Odvetnik primerja klasično in parametrično zavarovanje

19.9.2023

Nov pristop k obvladovanju tveganjOdvetniki so v vsakodnevni praksi pogosto soočeni z vprašanji strank, kako pridobiti odškodnino v primeru škodnih dogodkov. V okviru obvladovanja tveganj in zagotavljanja finančne varnosti ima zavarovanje ključno vlogo pri zaščiti posameznikov in podjetij pred nepre...

Odvetniki in digitalni svet: Družbena omrežja in digitalni mediji

Odvetniki in digitalni svet: Družbena omrežja in digitalni mediji

5.9.2023

Odvetnik skrbi za varstvo zasebnosti in osebnih podatkov ter za skladnost z GDPRDružbena omrežja, med katera spadajo priljubljene platforme kot so Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter in druge, so postale nepogrešljiv del sodobne digitalne družbe. To pa ne prinaša le novih možnosti komunika...

Odvetnik na kratko o tehnologiji "Smart Contracts"

Odvetnik na kratko o tehnologiji "Smart Contracts"

29.8.2023

Odvetnik pogodbe razume kot klasičen pristop k poslovanjuOdvetniki se dobro zavedamo, da se v dinamičnem digitalnem svetu pojavljajo nove tehnologije, ki spreminjajo način, kako opravljamo posle. Ena izmed teh tehnologij so t.i. "Smart Contracts".Toda ali so Smart Contracts (v dobesednem prevodu: "p...

Aktualno: Objava članka naše odvetnice

Aktualno: Objava članka naše odvetnice

26.4.2021

Z veseljem vas obveščamo, da je naša odvetnica Nina Pleterski Puharič, prispevala pomemben članek k pravni razpravi. Njen raziskovalni članek z naslovom "Premoženjskopravne posledice sklenitve zakonske zveze" je bil objavljen v ugledni slovenski akademski in strokovni reviji "Podjetje in delo" natan...

Članek naše odvetnice: Digitalni odtis otroka in odgovornost staršev

Članek naše odvetnice: Digitalni odtis otroka in odgovornost staršev

9.3.2021

Z veseljem sporočamo, da je naša odvetnica Nina Pleterski Puharič, prispevala pomembno vsebino pravni razpravi. Njen znanstveni članek z naslovom "Digitalni odtis otroka in odgovornost staršev" je bil objavljen v reviji Dignitas: Slovenski zbornik za človekove pravice, številka 87-88, leta 2021.Ob n...

Odvetnik pojasnjuje bistvo Pogodbe o nerazkritju informacij (NDA)

Odvetnik pojasnjuje bistvo Pogodbe o nerazkritju informacij (NDA)

20.1.2021

Čemu služi NDA?Odvetniki se pogosto srečamo z vprašanjem smislenosti priprave oz. podpisa t.i. NDA.NDA oziroma dogovor o nerazkritju informacij, sporazum o zaupnosti, pogodba o nerazkrivanju poslovne skrivnosti, ipd. je pogodba, s katero se ena stranka drugi zaveže, da ne bo uporabila ali kak...

Odvetnik odgovarja: Kaj je pismo o nameri?

Odvetnik odgovarja: Kaj je pismo o nameri?

12.1.2021

Odvetnik odgovarja: Ali pismo o nameri stranke zavezuje?Odvetnik za gospodarsko pravo stranki lahko pojasni, da je pismo o nameri ali angleško »letter of intent« (LOI ali LoI) pisna izjava ene izmed strank oziroma obeh strank (pogosto gospodarskih družb) glede nameravane skle...

Odvetnik odgovarja: Stečaj nad gospodarsko družbo, kaj zdaj?

Odvetnik odgovarja: Stečaj nad gospodarsko družbo, kaj zdaj?

23.11.2020

Pravno svetovanje v primeru stečajaOdvetniki ugotavljamo, da se v zadnjem času na našo odvetniško pisarno, ki strankam zagotavlja tudi svetovanje s področja gospodarskega prava, stranke še pogosteje obračajo z vprašanji, kaj lahko storijo, če se nad »podjetjem«...

Odvetnik Rok Pleterski Puharič o vplivu ustanovitve pokrajin

Odvetnik Rok Pleterski Puharič o vplivu ustanovitve pokrajin

13.10.2020

Na nedavni seji strokovne skupine za pripravo obsežnega svežnja pokrajinske zakonodaje je odvetnik Rok Pleterski Puharič predstavil pomembno upravno-pravno vprašanje, in sicer vpliv ustanovitve pokrajin na črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Seja je potekala v petek, 9. oktobra 2020, v dv...

Odvetnica Nina Pleterski Puharič sedaj tudi mediatorka

Odvetnica Nina Pleterski Puharič sedaj tudi mediatorka

23.6.2020

Z veseljem vas obveščamo, da je bila naša odvetnica Nina Pleterski Puharič kot mediatorka uvrščena na:listo zunanjih izvajalcev mediacije v družinskih sporih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter nalisto mediatorjev pri Mediacijskem centru Odvetniške akademije Odvetnišk...

Odvetnik pojasnjuje bistvo Najemne pogodbe za stanovanje

Odvetnik pojasnjuje bistvo Najemne pogodbe za stanovanje

23.6.2020

Pravno svetovanje za nepremičninsko pravoOdvetnik se v praksi pogosto sreča z vprašanji, ki zadevajo Najemno pogodbo. Oddajanje nepremičnine se praviloma začne z objavo oglasa, v katerega je ponavadi že vključena cena mesečne najemnine ter drugi podatki o nepremičnini, ki so za najemnika pome...

Odvetnik za dedno pravo o dedovanju

Odvetnik za dedno pravo o dedovanju

23.6.2020

Pravno svetovanje za dedno pravoOdvetnik za dedno pravo se pogosto sreča z vprašanji o (ne)veljavnosti oz. (ne)obstoju oporoke. Zakon o dedovanju določa, da zapuščina po zapustniku na njegove dediče preide v trenutku njegove smrti. Dediči lahko po zapustniku dedujejo na podlagi zakona...

Odvetnik glede odpovedi delovnega razmerja

Odvetnik glede odpovedi delovnega razmerja

1.4.2020

Odvetnik za delovno pravo odgovarjaOdvetniki za delovno pravo ugotavljamo, da se stranke na nas vsakodnevno obračajo z vprašanji s področja delovnega prava. Veliko vprašanj se tiče pravic in obveznosti, ki izvirajo iz delovnih razmerij, zlasti pa pravic in obveznosti ob prenehanju delo...

Odvetnik pojasnjuje bistvo Darilne pogodbe

Odvetnik pojasnjuje bistvo Darilne pogodbe

13.1.2020

Darilna pogodbaOdvetnik se v praksi pogosto sreča z vprašanji glede darilne pogodbe. Darilna pogodba je pogodba, s katero se oseba, ki želi nekaj podariti (darovalec oz. darovalka; v nadaljevanju: darovalec) zaveže na drugo osebo, ki želi podarjeno sprejeti (obdarjenca oz. obdarjenko; v nadal...

Odvetnik odgovarja glede Nakupa nepremičnine

Odvetnik odgovarja glede Nakupa nepremičnine

11.12.2019

Posebnosti nepremičninskega prava Odvetniki za nepremičninsko pravostranke, ki se odločajo za nakup nepremičnine, vedno opozorimo, kateri so tisti podatki, ki jih je zelo smiselno preveriti že pred sklenitvijo prodajne pogodbe za nepremičnino. Odvetnik lahko vpogleda v zemljiško knjigo,...

Odvetnik za delovno pravo odgovarja

Odvetnik za delovno pravo odgovarja

30.10.2019

Pravno svetovanje na področju delovno pravoV spodnjem besedilu navajamo poenostavljene odgovore odvetnika za delovno pravo na nekatera vprašanja, s katerimi smo se srečali v praksi na področju delovnega prava. Spodnji odgovori odvetnika so zgolj informativne narave in se lahko razlikujejo od...

Mediacija v Odvetniški pisarni Pleterski Puharič

Mediacija v Odvetniški pisarni Pleterski Puharič

15.10.2019

Odvetniki naše odvetniške pisarne našim cenjenim strankam zagotavljamo celoten nabor informacij in storitev, povezanih z mediacijo. Več.Odvetnik oziroma odvetnica (v nadaljevanju: odvetnik) se lahko mediacije udeležuje kot pooblaščenec (pooblaščenka) stranke, v med...

Odvetnik za dedno pravo odgovarja

Odvetnik za dedno pravo odgovarja

3.10.2019

Pravno svetovanje na področju dednega pravaOdvetnik za dedno pravo se pogosto srečuje z najrazličnejšimi vprašanji, vezanimi na uveljavljanje nujnega deleža.V spodnjem besedilu navajamo poenostavljene odgovore odvetnika za dedno pravo na nekatera vprašanja, s katerimi smo se sre...

Odvetnik Rok Pleterski Puharič v Paragrafu številka 1

Odvetnik Rok Pleterski Puharič v Paragrafu številka 1

10.7.2019

Ob 150-letnici Odvetniške zbornice Slovenije je bil posnet dokumentarni film z naslovom Paragraf številka 1; 150 let neodvisnega odvetništva na Slovenskem. Film je bil predvajan na TV Slo 2, v njem pa se pojavi tudi naš odvetnik Rok Pleterski Puharič.Dokumentarni film v p...

Objava članka našega odvetnika v strokovni arbitražni reviji

Objava članka našega odvetnika v strokovni arbitražni reviji

27.6.2019

Z veseljem vas obveščamo, da je bil znanstveni prispevek z naslovom Alternativne oblike reševanja sporov na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji, ki ga je pripravil naš odvetnik Rok Pleterski Puharič, objavljen v romunski arbitražni reviji Revista Română de Arbitraj...

Delovno pravo: Odvetnik pregleduje pogodbe o zaposlitvi

Delovno pravo: Odvetnik pregleduje pogodbe o zaposlitvi

27.6.2019

Pravno svetovanje na področju delovnega pravaOdvetnik za delovno pravo in pravo socialne varnosti strankam svetuje glede urejanja delovno-pravnih razmerij, zanje sestavlja in pregleduje pogodbe ter jih v primeru sporov zastopa na sodiščih in v ostalih postopkih. Več.Delovni spori na prvi stop...

Odvetnik odgovarja glede odškodnine

Odvetnik odgovarja glede odškodnine

20.6.2019

Odvetnik na področju odškodninskega prava za stranke najpogosteje sestavlja zahtevke, opomine pred tožbo ter tožbe.Odškodnina osebi pripada, če so izpolnjene temeljne predpostavke odškodninske odgovornosti:škoda;nedovoljeno (nedopustno) ravnanje povzročitelja ali njegove...

Odvetnik odgovarja: Kaj je predporočna pogodba?

Odvetnik odgovarja: Kaj je predporočna pogodba?

6.5.2019

Novosti v družinskem pravuOdvetniki v zadnjem času dobivamo veliko vprašanj o tem, kakšne novosti prinaša novi Družinski zakonik. Od 15.4.2019, ko se je začel uporabljati novi Družinski zakonik (DZ), je veliko govora tudi o tem, kdaj in kako se lahko sklene t.i. »predporoč...

Odvetnik o spremembah, ki jih prinaša Družinski zakonik (DZ)

Odvetnik o spremembah, ki jih prinaša Družinski zakonik (DZ)

6.5.2019

Novi družinski zakonikOdvetniki se v praksi vedno pogosteje srečujemo z vprašanji glede novega družinskega zakonika. Novi Družinski zakonik (DZ), ki je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), uvodoma prinaša širšo definicijo družine. Družin...

Odvetnik odgovarja: Kako uveljaviti nujni delež?

Odvetnik odgovarja: Kako uveljaviti nujni delež?

6.5.2019

Dedno pravo: Nujni deležOdvetnik za dedno pravo se pogosto sreča z vprašanji glede nujnega deleža. Oporočitelj oziroma oporočiteljica (v nadaljevanju: oporočitelj) v svoji oporoki izrazi svojo voljo glede delitve svojega premoženja med svoje dediče. V oporoki določi enega ali več dedičev, ki...

Odvetnik za dedno pravo glede razpolaganja s premoženjem

Odvetnik za dedno pravo glede razpolaganja s premoženjem

6.5.2019

Pravno svetovanje na področju dednega pravaOdvetnik za dedno pravo je strankam na voljo za vsa vprašanja glede dedovanja. Med drugim lahko strankam pojasni, da pokojnikova (pokojničina, v nadaljevanju: pokojnikova) zapuščina po Zakonu o dedovanju (ZD) na njegove dediče preide (najkasne...

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič:  dedno pravo

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič: dedno pravo

6.5.2019

Dedno pravo: zapuščinski postopekMarsikdo je mnenja, da se je na odvetnika za dedno pravo potrebno obrniti, če pride do tožbe, ki izvira iz zapuščinskega postopka. Dejstvo pa je, da se premoženjsko-pravna razmerja lahko učinkovito ureja še v času življenja. Odvetnik za dedovanje...