SI | EN

Nina Pleterski Puharič - uvrstitev na listi mediatorjev

Z veseljem vas obveščamo, da je bila Nina Pleterski Puharič kot mediatorka uvrščena na:

listo zunanjih izvajalcev mediacije v družinskih sporih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na

listo mediatorjev pri Mediacijskem centru Odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije

Nina Pleterski Puharič je usposobljena za samostojno vodenje zunajsodnih mediacijskih postopkov po programu, usklajenem s Pravilnikom o mediatorjih v programih sodišč. Je tudi članica Društva mediatorjev Slovenije ter se redno udeležuje dodatnih izobraževanj za mediatorje. Kot mediatorka si prizadeva strankam pomagati pri reševanju sporov na način, da stranke skupaj prispevajo k čim bolj zadovoljujoči razrešitvi vseh spornih vprašanj ter da ohranijo odnose oziroma nadaljujejo s poslovnim sodelovanjem. Stranke Odvetniške pisarne Pleterski Puharič zastopa tudi kot pooblaščenka v sodišču pridruženih mediacijskih postopkih.

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.