SI | EN

Nina Pleterski Puharič

Nina Pleterski Puharič

Nina Pleterski Puharič

Odvetniška kandidatka

Nina Pleterski Puharič je univerzitetna diplomirana pravnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, z opravljenim pravniškim državnim izpitom in izpitom iz splošnega upravnega postopka (ZUP). Svoje strokovne izkušnje iz gospodarskega in civilnega prava je nabirala v odvetniški pisarni v Ljubljani, kjer se je poglobljeno ukvarjala z izvršilnim in s stečajnim pravom ter s pripravo najrazličnejših pravnih aktov.

Nina Pleterski Puharič se ukvarja predvsem s pravnimi vprašanji s področja družinskega prava, dednega prava,  delovnega prava, obligacijskega prava, odškodninskega prava (posebej s področja medicinskega prava) ter s sestavljanjem in pregledi različnih pogodb.

Nina Pleterski Puharič ima tudi Diplomo Londonske šole za odnose z javnostmi (LSPR), tako da strankam Odvetniške pisarne Pleterski Puharič strokovno svetuje tudi na področju medijsko-pravnih vprašanj in  pojavnosti v medijih. Zanje pripravlja tudi zahteve za popravke ali odgovore na neustrezne objave.

Telefon: 01 320 57 50
E-pošta: nina.pleterski.puharic@odvetnik-pp.si