SI | EN

Dr. Nina Pleterski Puharič

Nina Pleterski Puharič

Dr. Nina Pleterski Puharič

Odvetnica in mediatorka

Odvetnica Nina Pleterski Puharič domačim in tujim strankam svetuje zlasti na področjih: civilno pravo, nepremičninsko pravo, odškodninsko pravo, medicinsko pravo, dedno pravo, družinsko pravo, izvršilno pravo in stečajno pravo.

Za stranke pripravlja pravna mnenja ter sestavlja in pregleduje različne pogodbe, predvsem pogodbe o prodaji (nakupu) oziroma oddaji (najemu) nepremičnin, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o prenosu poslovnih deležev, dedne dogovore ter ostale dednopravne pogodbe idr.

Odvetnica Nina Pleterski Puharič stranke odvetniške pisarne Pleterski Puharič zastopa v pravdnih in nepravdnih postopkih (zlasti v zapuščinskih postopkih, postopkih delitve solastnine ter postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, ZVEtL-1).

Nina Pleterski Puharič je tudi mediatorka, usposobljena za samostojno vodenje zunajsodnih mediacijskih postopkov po programu, usklajenem s Pravilnikom o mediatorjih v programih sodišč. Nina Pleterski Puharič je kot mediatorka uvrščena na listo zunanjih izvajalcev mediacije v družinskih sporih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na listo mediatorjev pri Mediacijskem centru Odvetniške akademije Odvetniške zbornice Slovenije. Kot mediatorka si prizadeva strankam pomagati pri reševanju sporov na način, da stranke skupaj prispevajo k čim bolj zadovoljujoči razrešitvi vseh spornih vprašanj ter da ohranijo odnose oziroma nadaljujejo s poslovnim sodelovanjem. Stranke Odvetniške pisarne Pleterski Puharič zastopa tudi kot pooblaščenka v sodišču pridruženih mediacijskih postopkih.

Svoje strokovne izkušnje je Nina Pleterski Puharič z delom v elitni odvetniški pisarni pridobivala predvsem z zastopanjem domačih in tujih gospodarskih družb, pri čemer se je najpogosteje ukvarjala s sestavljanjem in pregledi različnih pogodb obligacijskega prava, zlasti pa gospodarskih pogodb. Stranke je zastopala v gospodarskih, civilnih in delovnih sporih, delovala pa je tudi na področju dednega, izvršilnega in stečajnega prava.

Odvetnica Nina Pleterski Puharič pri svojem delu redno uporablja slovenski, nemški in angleški jezik, sporazumeva pa se tudi v ruskem in hrvaškem jeziku.

Objave v strokovnih revijah:

  • Digitalni odtis otroka in odškodninska odgovornost staršev (Dignitas : revija za človekove pravice, št. 87-88, l. 2020)

Liste mediatorjev:

Članstva:

Telefon: 01 320 57 50
E-pošta: nina.pleterski.puharic@odvetnik-pp.si

 

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.