SI | EN

Delovno pravo

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič strankam zagotavlja celovito podporo, strokovno pravno svetovanje in zastopanje na področju delovnega prava, kolektivnega delovnega prava in prava socialne varnosti.

Odvetniki Pleterski Puharič strankam svetujemo glede urejanja njihovih delovno-pravnih razmerij, zanje sestavljamo pogodbe ter jih v primeru sporov zastopamo na sodiščih in v vseh ostalih postopkih.

Odvetnik Rok Pleterski Puharič za domače in tuje gospodarske družbe pripravlja ter izvaja izobraževanja s področja delovnega prava ter varstva osebnih podatkov. Prav tako za stranke sestavlja, pregleduje in usklajuje interne akte ter pogodbe s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (2016/679), bolj znano kot General Data Protection Regulation (GDPR).

Pravne storitve na področju delovnega prava in prava socialne varnosti Odvetniške pisarne Pleterski Puharič so tudi:

  • sestavljanje in pregledi pogodb o zaposlitvi
  • svetovanje o posebnostih pogodb o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku) in sestavljanje pogodb
  • svetovanje in zastopanje ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi; redna odpoved, izredna odpoved, odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov
  • uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
  • priprava internih aktov delodajalca (Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu, Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc, idr.)
  • svetovanje glede opravljanja dela v tujini in opravljanja dela delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo
  • zastopanje v postopkih pred delovnimi sodišči 
  • vodenje mediacijskih postopkov ter zastopanje v postopkih mediacije
  • svetovanje in zastopanje v vseh ostalih postopkih (spori zaradi mobinga oziroma nasilja na delovnem mestu, odškodninski postopki, postopki pred Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja v javnem sektorju, upravni spor, idr.)

 

Nazaj na pravna področja

Delovno pravo

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.