SI | EN

Rok Pleterski Puharič

Rok Pleterski Puharič

Rok Pleterski Puharič

Odvetnik

Odvetnik Rok Pleterski Puharič je diplomiral s področja upravnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Za pravno svetovanje in zastopanje domačih in tujih strank redno uporablja slovenski, angleški jezik, hrvaški in srbski jezik, sporazumeva pa se tudi v nemškem jeziku.

V Odvetniški pisarni Pleterski Puharič najpogosteje zastopa interese tujih in domačih gospodarskih družb s področja statusnega gospodarskega prava, upravnega prava, civilnega prava, prava intelektualne lastnine, prava varstva okolja in energetike ter na področju rudarstva, gradbeništva in infrastruktur.

Odvetnik Rok Pleterski Puharič za tuje in domače gospodarske družbe pripravlja ter izvaja izobraževanja s področja delovnega prava ter varstva osebnih podatkov. Poleg tega pa tudi sestavlja, pregleduje in usklajuje interne akte ter pogodbe s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (2016/679), bolj znano kot General Data Protection Regulation (GDPR).

Tujim strankam odvetnik Rok Pleterski Puharič svetuje in pomaga pri ustanovitvi ter registraciji gospodarskih družb oziroma podružnic v Sloveniji, izvaja raziskave trga (market research), pripravlja poslovne načrte ter poskrbi za ustreznost in skladnost vseh potrebnih pravnih aktov.

V postopkih javnega naročanja ponudnikom in naročnikom pripravlja vse potrebne dokumente ter jim svetuje glede revizije javnih naročil, kakor tudi glede sklepanja in izvajanja pogodb (tudi s podizvajalci).

Na področju letalskega prava, pomorskega prava in mednarodnega železniškega prometa za stranke pripravlja pogodbe in odškodninske zahtevke ter jim svetuje glede odgovornosti, regulacije in financiranja gospodarskih (letalskih, pomorskih oziroma železniških) družb.

Domače in tuje gospodarske družbe in fizične osebe odvetnik Rok Pleterski Puharič kot pooblaščenec zastopa v gospodarskih in civilnih sporih ter v izvršilnih postopkih. Razen tega strankam svetuje s področja arbitražnega prava ter jih kot arbiter zastopa v vseh oblikah arbitražnih postopkov, zlasti na področju domačih, evropskih ter mednarodnih gradbenih sporov, trgovine in investicij.

Svoje strokovne izkušnje je pridobival z delom v ugledni odvetniški pisarni v Ljubljani. Domače in tuje stranke je zastopal ter jim svetoval na področju gospodarskega, civilnega, upravnega, delovnega in stečajnega prava. Sodeloval je pri ustanavljanju, preoblikovanju in prevzemih gospodarskih družb, skrbel je za skladnost ustreznega varovanja osebnih podatkov v pogodbah ter internih aktih družb z GDPR, se udeleževal skupščin delničarjev delniških družb ter izvajal skrbne pravne preglede (due diligence). Pripravljal je tudi kompleksna pravna mnenja s področja gradbenih pogodb ter s področja izvrševanja plačilnih transakcij za nakup blaga ali storitev v Sloveniji ter tujini. Poleg tega je strankam svetoval ter jih zastopal v postopkih javnih naročil. Na evropski in mednarodni ravni je deloval tudi na področju gospodarskega kazenskega prava in korporacijske kriminalitete.

Objave v tujih strokovnih revijah:

Mar. 2019 - Alternative Forms of Dispute Resolution in Public Procurement and Public-Private Partnerships in Slovenia. Romanian Arbitration Journal, Wolters Kluwer, Volume 48, Issue No. 1/2019.

Članstva:

Telefon: 01 320 57 50
E-pošta: rok.pleterski.puharic@odvetnik-pp.si

 

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.