SI | EN

Rok Pleterski Puharič

Rok Pleterski Puharič

Rok Pleterski Puharič

Odvetnik

Odvetnik Rok Pleterski Puharič je diplomiral iz področja upravnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Svoje strokovne izkušnje na področju gospodarskega, civilnega, upravnega in delovnega prava je pridobival v eni večjih odvetniških pisarn v Ljubljani.

Odvetnik Rok Pleterski Puharič hitro in odzivno rešuje kompleksna pravna vprašanja z različnih področij. Najpogosteje zastopa interese domačih in tujih strank s področja statusnega gospodarskega prava, gospodarskih in civilnih sporov, upravnega prava, civilnega prava, arbitražnega prava in prava intelektualne lastnine.

Odvetnik Rok Pleterski Puharič pri svojem strokovnem delu svetuje gospodarskim družbam glede priprave in uskladitve internih aktov in pogodb, tudi z vidika ustreznega varstva osebnih podatkov (GDPR). Domače in tuje gospodarske družbe in fizične osebe zastopa v civilnih, delovno-pravnih, izvršilnih, kazenskih ter  stečajnih postopkih. Za svoje stranke sestavlja različne pogodbe ter jim nudi celovito podporo v vseh postopkih.

Telefon: 01 320 57 50
E-pošta: rok.pleterski.puharic@odvetnik-pp.si