SI | EN

Gospodarsko pravo

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič domačim in tujim gospodarskim družbam zagotavlja celovito podporo, strokovno pravno svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega prava: gospodarsko statusno (korporacijsko) pravo, konkurenčno pravo, pravo industrijske lastnine in avtorsko pravo, pravo trga finančnih instrumentov. Stranke zastopamo in jim svetujemo tudi v postopkih zaradi insolventnosti.

Odvetniki Pleterski Puharič strankam svetujemo glede urejanja njihovih razmerij na področju gospodarskega prava, zanje sestavljamo pogodbe ter jih v primeru gospodarskih sporov zastopamo na sodiščih in v vseh ostalih postopkih.

 

 • priprava in pregledi gospodarskih pogodb z elementi zavarovanja (hipoteke, menice, idr.)
 • ustanovitev gospodarske družbe, ustanovitev s.p., statusne spremembe (preoblikovanje družb, prenehanje družb)
 • prevzemi gospodarskih družb
 • skrbni pravni pregled (due diligence)
 • zastopanje v postopkih odkrivanja in zavarovanja premoženja pri dolžnikih za potrebe izvršilnih postopkov
 • zastopanje v registrskih postopkih
 • zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti (predlog za uvedbo stečajnega postopka, (poenostavljene) prisilne poravnave, prijava terjatev in ostalo)
 • zastopanje v gospodarskih sporih in izvršilnih postopkih
 • zastopanje tujih pravnih oseb
 • svetovanje in zastopanje v domenskih sporih ter v postopkih zagotovitve pravnega varstva predmetov industrijske lastnine z zadevnimi pravicami industrijske lastnine (registracija modelov, patentov, blagovnih in storitvenih znamk)
 • svetovanje na področju zaščite in uporabe avtorske in sorodnih pravic

 

Nazaj na pravna področja

Gospodarsko pravo