SI | EN

Gospodarsko pravo

Dinamična gospodarsko-pravna podpora za vaš uspeh

Odvetniki našim strankam, tako domačim kot tujim gospodarskim družbam, zagotavljamo celovito in strokovno pravno podporo. Znanje, izkušnje in ažurno prilagajanje na vse novosti na področju gospodarskega prava našim strankam omogočajo, da se osredotočijo na svoje poslovne cilje, medtem ko odvetniki poskrbimo za vse njihove pravne potrebe.

 

Celovita in strokovna pravna podpora za gospodarske družbe

Naša odvetniška pisarna strankam omogoča celoten spekter strokovnega pravnega svetovanja in zastopanja na področju gospodarskega prava. Cilj naših odvetnikov je ustvariti pravno okolje, ki omogoča našim strankam, da uspešno delujejo v dinamičnem svetu poslovanja.  Inovativnim podjetjem zagotavljamo, da je vpeljava umetne inteligence (AI) skladna s predpisi o zaščiti osebnih podatkov, zaščiti potrošnikov in z drugimi zakoni. 

 

Odvetniki vam svetujejo na različnih področjih gospodarskega prava

Naši odvetniki so izkušeni na različnih področjih, vključno z gospodarsko-statusnim (korporacijskim) pravom, konkurenčnim pravom, pravom industrijske lastnine, avtorskim pravom, pravom trga finančnih instrumentov ter najnovejšimi vejami prava, kot so pravo informacijske tehnologije (pravo IT) ter pravo kriptovalut in blockchain tehnologije.

 

Pravne storitve naših odvetnikov na področju gospodarskega prava:

 • Skrbni pravni pregled (Due Diligence): Izpeljemo temeljit pregled pravnih razmerij za vašo poslovno varnost.
 • Ustanovitev in registracija družb: Pomagamo vam pri ustanovitvi gospodarskih družb, podružnic in samostojnih podjetnikov.
 • Najnovejše veje prava: Smo vaši partnerji v pravu informacijske tehnologije (pravo IT), pravu kriptovalut in blockchain tehnologije ter drugih novih področjih.
 • Statusne spremembe: Usmerjamo vas pri preoblikovanju in prenehanju družb ter vodenju skupščin delniških družb.
 • Pravno svetovanje in zastopanje: Svetujemo vam glede pravnih razmerij ter vas kot odvetniki zastopamo v sporih.
 • Priprava pogodb in aktov: Pripravimo pogodbe, pisma o nameri, sporazume o nerazkrivanju podatkov - Non discloser agreement (NDA) in več.
 • Varovanje osebnih podatkov (GDPR): Zagotavljamo usklajenost s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
 • Regulacija finančnih trgov: Svetujemo glede regulacije trga finančnih instrumentov.
 • Pravno varstvo Industrijske lastnine: Usmerjamo vas glede registracije modelov, patentov, blagovnih in storitvenih znamk ter vas zastopamo v domenskih sporih.
 • Svetovanje in zastopanje v digitalnem okolju: Podpiramo vas pri uporabi in zaščiti avtorskih in sorodnih pravic.
 • Arbitraža in mediacija: Zastopamo vas v gospodarskih sporih in mediacijskih postopkih.

 

Nazaj na pravna področja

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.