SI | EN

Gospodarsko pravo

Odvetniška pisarna Pleterski Puharič tujim in domačim gospodarskim družbam zagotavlja celovito podporo, strokovno pravno svetovanje in zastopanje na področju gospodarskega prava: gospodarsko statusno (korporacijsko) pravo, konkurenčno pravo, pravo industrijske lastnine in avtorsko pravo, pravo trga finančnih instrumentov. Stranke zastopamo in jim svetujemo tudi v postopkih zaradi insolventnosti.

Odvetniki Pleterski Puharič strankam svetujemo glede urejanja njihovih razmerij na področju gospodarskega prava, zanje sestavljamo pogodbe ter jih v primeru gospodarskih sporov zastopamo na sodiščih in v vseh ostalih postopkih.

Pravne storitve na področju gospodarsko pravo:

 • skrbni pravni pregled (due diligence)
 • ustanovitev in registracija gospodarske družbe, ustanovitev podružnice, ustanovitev s.p.
 • statusne spremembe (preoblikovanje družb, prenehanje družb)
 • prevzemi gospodarskih družb
 • pripravljanje gradiv in vodenje skupščin delniških družb
 • priprava in pregled gospodarskih pogodb
 • priprava in pregled pisma o nameri 
 • priprava in pregled pogodb o nerazkrivanju podatkov - Non discloser agreement (NDA)
 • sestavljanje, pregledovanje in usklajevanje internih aktov ter pogodb s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (2016/679), bolj znano kot General Data Protection Regulation (GDPR)
 • priprava poslovnih načrtov ter priprava in uskladitev vseh potrebnih pravnih aktov
 • svetovanje glede odgovornosti, regulacije in financiranja gospodarskih (rudarskih, letalskih, pomorskih oziroma železniških) družb 
 • izvajanje raziskave trga (market research)
 • priprava in pregled gospodarskih pogodb z elementi zavarovanja (hipoteke, menice, idr.)
 • priprava in pregled gradbenih pogodb
 • priprava in pregled pogodb in odškodninskih zahtevkov na področju rudarskega prava, letalskega prava, pomorskega prava in prava mednarodnega železniškega prometa 
 • zastopanje v postopkih odkrivanja in zavarovanja premoženja pri dolžnikih za potrebe izvršilnih postopkov
 • zastopanje v registrskih postopkih
 • zastopanje v postopkih zaradi insolventnosti (predlog za uvedbo stečajnega postopka, (poenostavljene) prisilne poravnave, prijava terjatev in ostalo)
 • zastopanje v gospodarskih sporih in izvršilnih postopkih
 • zastopanje tujih pravnih oseb
 • svetovanje in zastopanje v domenskih sporih ter v postopkih zagotovitve pravnega varstva predmetov industrijske lastnine z zadevnimi pravicami industrijske lastnine (registracija modelov, patentov, blagovnih in storitvenih znamk)
 • svetovanje na področju zaščite in uporabe avtorske in sorodnih pravic
 • arbitraža v domačih, evropskih in mednarodnih gospodarskih sporih
 • vodenje mediacijskih postopkov in zastopanje v postopkih mediacije 

 

Nazaj na pravna področja

Gospodarsko pravo

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.