SI | EN

Arbitraža

Svetovanje in zastopanje na področju arbitraže in mediacije

 

Arbitraža

Odvetniki v naši pisarni strankam zagotavljamo pravno svetovanje in zastopanje na področju  domačih, evropskih ter mednarodnih gradbenih, trgovinskih, investicijskih in drugih arbitražnih postopkov.

Odvetnik Rok Pleterski Puharič je tudi avtor znanstvenega prispevka z naslovom Alternativne oblike reševanja sporov na področju javnih naročil in javno-zasebnih partnerstev v Sloveniji, ki je bil objavljen v Romanian Arbitration Journal, založnika Wolters Kluwer.

 

Prednosti arbitraže za učinkovito reševanje sporov

Izbira arbitraže za reševanje sporov prinaša številne koristi. Arbitraža poteka zaupno in je manj formalna, prav tako pa je pogosto tudi hitrejša v primerjavi s sodnim postopkom.

 

Različne oblike arbitraže za različne potrebe

Arbitraža je primerna za različne vrste sporov, še posebej za gospodarske in trgovinske spore iz mednarodnih trgovinskih dogovorov. Za reševanje takšnih sporov se uporablja mednarodna arbitraža, ki sledi lastnim pravilom. Obstoječe različice reševanja sporov vključujejo:

  • Ad hoc arbitražo 
  • Institucionalno arbitražo
 

 

Mediacija

Odvetniki Odvetniške pisarne Pleterski Puharič imamo dolgoletne izkušnje z zastopanjem strank v sodišču pridruženih mediacijskih postopkih, obenem pa strankam zagotavljamo tudi vodenje izvensodnih mediacijskih postopkov na različnih pravnih področjih. Odvetnica Nina Pleterski Puharič je mediatorka ter članica Društva mediatorjev Slovenije

 

Koristi reševanja sporov s pomočjo mediacije

Mediacija prinaša številne prednosti. S poglobljenim sodelovanjem strank lahko dosežemo soglasno rešitev za sporna vprašanja na različnih pravnih področjih. Postopek mediacije je običajno hitrejši in učinkovitejši v primerjavi s sodnimi postopki, kar prispeva tudi k zmanjšanju stroškov.

 

Mediatorji: Vaši vodniki skozi postopek

Mediatorji, kot nepristranske osebe, vodijo postopek mediacije. Stranke ves čas ohranjajo nadzor nad potekom in izidom postopka. To omogoča dosego rešitev, ki so v skladu z njihovimi interesi.

 

Značilnosti mediacijskega postopka

Mediacija je prostovoljna, kar pomeni, da je mogoče kadarkoli umakniti soglasje za sodelovanje. Stranke so deležne tudi popolne zaupnosti izmenjanih informacij, kar omogoča odprto komunikacijo med strankami, hkrati pa preprečuje, da bi se te informacije uporabile v sodnih postopkih v primeru neuspešne mediacije.

 

Izvršljiva rešitev za mirnejši jutri

Po uspešno zaključenem mediacijskem postopku se rešitev zapiše v obliki sodne poravnave ali neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Obe obliki imata moč izvršilnega naslova, enako kot sodba, kar zagotavlja učinkovito izvedbo dogovorjenega.

 

Odvetnik odgovarja: Kdaj izbirati mediacijo?

Mediacija je posebej priporočljiva za reševanje družinsko-pravnih sporov, dednih sporov, delovnih in gospodarskih sporov ter za vse primere, kjer stranke želijo skupaj ustvariti usklajene rešitve, ohraniti odnose in nadaljevati sodelovanje.

 

 

Nazaj na pravna področja

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.