SI | EN

Civilno pravo

Civilno pravo: pravna podpora, prilagojena vašim potrebam

Naši odvetniki so vam s svojo izkušenostjo in strokovno usposobljenostjo na voljo za pravno svetovanje in zastopanje na kompleksnem področju civilnega prava. Omogočajo vam rešitve, prilagojene vašim edinstvenim potrebam.

 

Individualni pristop k pravnim vprašanjem civilnega prava

Odvetniki Odvetniške pisarne Pleterski Puharič si prizadevamo strankam zagotoviti temeljito pravno svetovanje in celostno zastopanje. Razumemo, da se izkušnje in potrebe ter pravna situacija vsakega posameznika razlikuje. Zato pristopamo k vsaki stranki in k vsakemu primeru individualno. To nam omogoča, da za vas pripravimo premišljene strategije, prilagojene vašim potrebam in vam nudimo strokovno pravno svetovanje, ki temelji na najnovejših pravnih smernicah in sodni praksi.

 

Ustvarjanje močnih pravnih temeljev za vaš uspeh

Odvetniki bomo skupaj z vami zgradili močne pravne temelje za vaš uspeh. Ves čas se dodatno izobražujemo, tako da smo v koraku s časom tudi pri najnovejših pravnih vejah, kot npr.: pravo kriptovalut in blockchain tehnologije, pravo IT, GDPR in drugo.

 • vlaganje predlogov za izvršbo, ugovorov zoper sklep o izvršbi
 • zastopanje v povezanih pravdnih in ostalih postopkih
 • pravno svetovanje na področju posegov v pravico do zasebnosti, časti in dobrega imena
 • svetovanje in priprava zahtevkov za objavo popravka, odgovora na objavo v medijih ali za umik spletne vsebine
 • zastopanje v civilnih (odškodninskih) in kazenskih postopkih
 • svetovanje na področju intelektualne lastnine in konkurenčnega prava
 • svetovanje na področju Prava družbenih omrežij in digitalnega medija
 • sestavljanje in pregledi pogodb glede nepremičnin
 • zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih (vpisi v zemljiško knjigo: lastninska pravica, hipoteka in ostalo)
 • zastopanje v postopkih delitve solastnine ter v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, ZVEtL-1
 • sestavljanje in pregledi vseh obligacijskih pogodb civilnega prava (prodajna pogodba, menjalna pogodba, darilna pogodba, izročilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, posojilna pogodba, posodbena pogodba, najemna pogodba, podjemna pogodba, gradbena pogodba, prevozna pogodba, licenčna pogodba, shranjevalna pogodba, skladiščna pogodba, pogodba o naročilu, komisijska pogodba, pogodba o trgovskem zastopanju, posredniška pogodba, špedicijska pogodba, pogodba o kontroli blaga in storitev, ...)
 • svetovanje in zastopanje v zvezi s poslovnimi obveznostmi, ki nastanejo na podlagi pravnih poslov
 • svetovanje in zastopanje v zadevah, v katerih obveznost nastane na podlagi zakona (odškodninska obveznost, obveznost iz poslovodstva brez naročila ter obveznost iz naslova neupravičene obogatitve)
 • zastopanje v pravdnih in ostalih postopkih 

Naš odvetnik za domače in tuje gospodarske družbe sestavlja, pregleduje in usklajuje interne akte ter pogodbe s Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (2016/679), bolj znano kot General Data Protection Regulation (GDPR).

Storitve na področju prava osebnostnih pravic in zagotavljanja varstva osebnih podatkov v Odvetniški pisarni Pleterski Puharič so zlasti:

 • priprava, preverjanje in usklajevanje pravnih dokumentov, internih politik ter postopkov za varstvo podatkov ter skladnosti poslovanja z uredbo GDPR
 • zastopanje v postopkih sodnega varstva zoper neupravičeno razkritje osebnih podatkov
 • zastopanje v inšpekcijskih postopkih varstva osebnih podatkov
 • pravno svetovanje in zastopanje v postopkih določitve nujne poti, ureditve meje, motenj posesti, etažne lastnine, pridobivanja gradbenih dovoljenj in legalizacij črnih gradenj, prepovedi imisij, …
 • zastopanje v postopkih delitve solastnine ter v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča, ZVEtL-1
 • pravdni postopek
 • nepravdni postopek
 • izvršilni postopek
 • odškodninski postopek
 • zemljiškoknjižni postopek
 • postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja (stečajni postopek, postopek (poenostavljene) prisilne poravnave)
 • arbitraža in mediacija

 

Nazaj na pravna področja

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.