SI | EN

Odvetnik kot mediator na delovnem mestu

Mediacija na delovnem mestu: kako vam lahko odvetnik pomaga 

V sodobnem svetu, kjer se v tekmovalnem in zmeraj bolj digitaliziranem delovnem okolju pogosto pojavljajo konflikti med zaposlenimi, je mediacija postala ključno orodje za reševanje sporov. Odvetnik, ki obvlada mediacijo, lahko igra ključno vlogo pri reševanju teh sporov na način, ki je konstruktiven in koristen za vse vpletene strani.

Kaj je mediacija na delovnem mestu?

Mediacija na delovnem mestu je proces, v katerem mediator, nevtralna tretja oseba, pomaga dvema ali več zaposlenim, ki so v sporu, doseči dogovor. Pomembno je razumeti, da mediator ni tam, da bi presojal ali določal, kdo ima prav in kdo ne. Mediator vodi postopek, izid spora pa je v rokah udeležencev. Dogovor, ki ga dosežejo, podpišejo vsi vpleteni. Mediacija je prostovoljna, vsebina pogovorov pa zaupna.

Kdo lahko uporablja mediacijo na delovnem mestu?

Vsak delodajalec lahko uporabi mediacijo na delovnem mestu. Običajno se uporablja za reševanje konfliktov med:

 • sodelavci na podobnih delovnih mestih ali položajih,
 • vodjo in njegovimi podrejenimi.

Pomembno je, da vodja kadrovske službe (HR), vodja oddelka ali lastnik podjetja ne sodelujejo kot mediatorji, saj jih zaposleni ne bodo videli kot nevtralne. Zunanji mediator, kot je odvetnik, ki obvlada mediacijo, bo pripomogel k temu, da bo kadrovska služba videti kot nepristranska v reševanju spora.

Kdaj se uporablja mediacija na delovnem mestu?

Mediacija na delovnem mestu se lahko uporablja v različnih situacijah, kot so:

 • osebnostni spori,
 • šumi v komunikaciji,
 • razpad odnosov znotraj ekipe,
 • ustrahovanje in nadlegovanje oziroma mobing,
 • kulturna nesoglasja zaradi različnih narodnosti na delovnem mestu.

Mediacija se lahko uporabi tudi v primeru odpovedi delovnega razmerja, pred ali po vložitvijo tožbe, ali po rešitvi formalnega spora, da se ponovno vzpostavijo korektni poslovni odnosi.

Koristi mediacije na delovnem mestu

Izogibanje stroškom ter trajanju sodnih postopkov je le ena od koristi mediacije. Druge vključujejo:

 • Zmanjšanje bolniških odsotnosti zaradi konfliktov na delovnem mestu.
 • Preprečevanje fluktuacije zaposlenih ter stroškov ponovnega zaposlovanja in usposabljanja.
 • Izboljšanje morale zaposlenih in povečanje produktivnosti.
 • Obnova delovnih odnosov znotraj ekip.

Vloga odvetnika v mediaciji na delovnem mestu

Odvetnik, ki obvlada mediacijo, je nepogrešljiv pri reševanju delovnih sporov. Njegova naloga je, da kot nevtralna in usposobljena oseba vodi postopek mediacije, kar omogoča odprto in konstruktivno komunikacijo med strankami. Odvetnik pomaga zagotoviti, da imajo vse strani priložnost izraziti svoje skrbi in perspektive ter da se doseže dogovor, ki je sprejemljiv za vse.

Mediacija na delovnem mestu je učinkovita metoda za reševanje sporov, ki lahko prinese številne koristi za podjetje in zaposlene. Odvetnik, ki obvlada mediacijo, lahko pomembno prispeva k uspešnemu reševanju konfliktov in izboljšanju delovnega okolja. Če se soočate s konflikti na delovnem mestu, je smiselno razmisliti o mediaciji na delovnem mestu.

Želite izvedeti več?

Z veseljem vam pomagamo najti pravo rešitev.